BH4 – PRODAJA MATERIJALA 

Frakcija 0-4 mm

Subtitle

Frakcija 4-8 mm

Subtitle

Frakcija 8-16 mm

Subtitle

Frakcija 16-32 mm

Subtitle

Nasipni kamen

Subtitle

Mješavina

Subtitle

Mljeveni asfalt

Subtitle

Tampon

Subtitle

Vodovodni asortiman, cijevi i ostali sitni mat.

Subtitle

Kanalizacioni asortiman, cijevi i ostali sitni mat.

Subtitle

Elektro asortiman, cijevi i ostali sitni mat.

Subtitle

Armaturne mreže i šipke

Subtitle

Betonski blokovi

Subtitle

Opeka

Subtitle

Cement

Subtitle

Kreč

Subtitle

Betonski flasteri

Subtitle

Betonske cijevi

Subtitle

Cestovni i parkovski ivičnjaci

Subtitle

Gabioni

Subtitle

Betonski šahtovi

Subtitle

Poliesterski šahtovi

Subtitle

Lijevano željezni poklopci

Subtitle

Drenažne cijevi

Subtitle