BH4 d.o.o. Jajce - Vaš partner u izgradnji

Nezavisna kompanija u privatnom vlasništvu koja pruža konsultantske usluge visokog standarda u građevinskoj industriji.

Pratite nas :

Broj telefona:

(030) 657 962

Radno vrijeme:

Pon - Sub: 08:00 - 17:00

E-mail:

bh4.jajce@gmail.com

.
Naše usluge

VISOKOGRADNJA

Kada svoju viziju povjerite stručnim dizajnerima i zanatlijama u Specijalnim građevinskim uslugama.

NISKOGRADNJA

Izrada cesta, ulica, održavanje i zaštita puteva, mostovi, vanjska uređenja, nasipi, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, usjeci, odlagališta otpada...

PRODAJA MATERIJALA

Prodajni asortiman obuhvata kompletan građevinski materijal za grube i završne radove u građevinarstvu

O NAMA

Dugogodišnje iskustvo

Firma sa preko 20 godina iskustva u oblasti građevine. Izvodimo radove iz oblasti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje. Stručan tim naših zaposlenih i timski rad čine nas prepoznatljivim u oblasti našeg djelovanja. Prije same gradnje, tu su naši geodeti i dizajneri, a nakon toga angažujemo građevinske timove koji imaju sve vještine, znanje i iskustvo za izvedbu gradnje od početka do kraja.

Zašto izabrati nas

U korak sa vremenom

Pružamo globalno priznate kvalifikacije i obuku, poštujemo istraživanja i smjernice struke.

Kvalitetni radovi

Naše višegodišnje iskustvo u oblasti građevine potvrđuju brojne referenc liste iz oblasti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.

Profesionalan tim

Stručan tim naših zaposlenih i timski rad čine nas prepoznatljivim u oblasti našeg djelovanja.

Vrhunski materijali

Kvalitet naših proizvoda betona, frakcija vršimo u labaratoriji svjetske komapnije "Strabag", a koja zadovoljava sve standarde.

Isporuka na vrijeme

Poštujemo ugovorene obaveze i rokove, a matrijale krajnjim kupcima dostavljamo na vrijeme

Motivisani u poslu

Uz visoki radni moral koji posjedujemo, motivisani smo i otvaramo vidike ka novim idejama, znanjima i iskustvima.

Obuka i usavršavanje

Nudimo obrazovanje za svoje radnike, mi vrednujemo korisničke vještine od početnika do stručnjaka

Pametne ideje

Potpuna kontrola informacija omogućava projektnim timovima da budu u toku i informirani o svakom koraku

Dostignuća

Što originalniju ideju pretvoriti u vrhunski proizvod koji će zadovoljiti potrebe kupaca, osigurati kvalitet, ljepotu i vrijednost proizvoda kako bi se dugoročno održali na tržištu i pozicionirali ispred konkurencije. Naša misija je: srce i duh unijeti u svaki korak na putu do finalnog proizvoda i usluge jer samo tako uspjeh je zagarantovan..

250
Klijenti
460
Projekti
50
Uposlenici

21

GODINA ISKUSTVA U
GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI

Najnoviji projekti

Izrada kanalizacije desna obala rijeke Vrbas

U toku je završetak projekta izgradnje 13 km kanalizacione mreže na desnoj obali rijeke Vrbas, radovi se izvode u otežanim uslovima zbog kamena

Rušenje tribina stadiona Mračaj

Rušenje tribina i nastrešnice stadiona Mračaj u Jajcu cca 100 m'

Rekonstrukcija ulice Kulin Bana

Komplet rekonstrukcija ulice u profilu 6 m dužine 500 m, uz trotoare sa jedne i druge strane i zamjenom svih podzemenih instalacija.

Rekonstrukcija ceste Lendići

Trup postojeće ceste proširili smo sa 3,5 m na minimalno 6 m, cestu čine potporne građevine, sandučasti propust dim. 1,3x2,0 m sa skakavcem od 2 m prije propusta

Kontaktirajte nas

BH4 d.o.o. Jajce

Uprava - Šamića mahala bb

Betonara - Dolabije bb

Skladište materijala - Dolabije bb

Radni krug - Dolabije bb

Email: bh4.jajce@gmail.com

Pozovite nas:

Uprava - BH4 - (030) 657 962

Tehnička služba - Kemal Hodžić - (060) 32 87 664

Betonara - Nermin Poturović - (061) 475 956

Skladište materijala - Hamza Hodžić - (062) 333 875

Radno vrijeme:

Ponediljak - Subota: 08:00 - 17:00

Naša uprava:

Šamića mahala bb, 70101

BETONARA - SKLADIŠTE MATERIJALA - RADNI KRUG